Mapa stránek

 • Dokumenty MAS Chrudimsko
  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 21. 5. 2024

  • Interní postupy pro programový rámec OP TAK 2021–2027- platnost od 21. 5. 2024

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 20. 5. 2024

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru per rollam ze dne 9. 5. 2024

  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

  • Interní postupy pro programový rámec IROP 2021–2027- platnost od 26. 3. 2024

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 26. 3. 2024

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 4. 3. 2024

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 16. 2. 2024

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 12. 2. 2024

  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Nová zelená úsporám Light

  • prezentace k podmínkám Nové zelené úsporám Light

  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru per rollam ze dne 16. 1. 2024

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 8. 12. 2023

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 22. 11. 2023

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 1. 11. 2023

  • Interní postupy pro programový rámec IROP 2021–2027- platnost od 1. 11. 2023

  • Interní postupy pro programový rámec OP TAK 2021–2027- platnost od 1. 11. 2023 do 21. 5. 2024

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 12. 9. 2023 (9.00 hod.)

  • Zápis ze zasedání představenstva-programového výboru ze dne 12. 9. 2023 (OPTP)

  • Interní postupy pro programový rámec IROP 2021–2027- platnost od 12. 9. 2023

  • NZÚ Light – prezentace

  • Programový rámec OP TAK

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 26. 6. 2023

  • Výroční zpráva 2022

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12. 6. 2023

  • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Nová zelená úsporám Light

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 27. 4. 2023

  • Přihlášení do systému AIS SFŽP

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 21. 2. 2023

  • Programový rámec OPZ+

  • Programový rámec IROP 2021–2027

  • GDPR-OPZplus

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 1. 2023

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 16. 1. 2023

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 5. 12. 2022

  • Závazné pokyny pro a žadatele a příjemce podpory - Nová zelená úsporám light

  • NZÚ light - prezentace

  • Zřízení a aktivace účtu Identity občana a přihlášení do AIS SFŽP

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 22. 11. 2022

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 4. 8. 2022

  • Výroční zpráva 2021

  • Administrativní pracovník pro SCLLD - inzerát

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 17. 5. 2022

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 27. 4. 2022

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 2. 5. 2022

  • Pozvánka na seminář OPZ + 25.5.2022

  • Stanovy MAS Chrudimsko platné od 27. 4. 2022 (aktuální)

  • Jednací řád Výběrové komise 27-4-2022

  • Jednací řád Představenstva 27-4-2022

  • Jednací řád Valné hromady 27-4-2022

  • Jednací řád Kontrolního výboru 27-4-2022

  • Zápis ze zasedání představenstva - programového výboru ze dne 12. 4. 2022

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 11. 4. 2022

  • Pozvánka na seminář OPZ +

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 18. 1. 2022

  • Změna programového rámce PRV 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 17. 12. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 8. 12. 2021

  • Zápis z jednání Valné hromady dne 1. 12. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 26. 10. 2021

  • Seznam členů MAS Chrudimsko, z.s. – 26. 10. 2021 - aktuální verze

  • Seznam členů MAS Chrudimsko, z.s.

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 23. 9. 2021

  • Koncepční část Strategie CLLD MAS Chrudimsko 2021–2027

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 30. 8. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 11. 8. 2021

  • Seznam členů MAS Chrudimsko, z.s. – 30. 6. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 23. 6. 2021

  • Fotografie

  • Projektové záměry zaslané emailem

  • Focus group-prezentace

  • Výroční zpráva 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 16. 6. 2021

  • Zápis z jednání Valné hromady dne 23. 6. 2021

  • Zápis a prezenční listina 23. 6. 2021

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 14. 6. 2021

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 11. 6. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 27. 4. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 6. 4. 2021

  • Zápis z jednání Výběrové komise - per rollam 1. 4. 2021

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 15. 3. 2021

  • Souhrn dotazníkového šetření k aktualizaci strategie CLLD 2021-2027

  • Individuální rozhovory se starosty z našeho území MAS Chrudimsko

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 14. 12. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 25. 11. 2020

  • Seznam členů - 25. 11. 2020

  • Zápis z jednání Valné hromady dne 18. 11. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 12. 11. 2020

  • Zápis z jednání Výběrové komise - per rollam 10. 11. 2020

  • Zápis z jednání Výběrové komise 2. 11. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 5.10.2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 9. 2020

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 9. 9. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 7. 9. 2020

  • Seznam členů - 15. 7. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 23. 6. 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 2. 6. 2020

  • Výroční zpráva 2019

  • Zápis z jednání Valné hromady dne 24. 5. 2020 (per rollam)

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 7. 5. 2020

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 19. 4. 2020

  • Změna programového rámce PRV - 2020

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru per rollam ze dne 26. 3. 2020

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise - per rollam 18. 3. 2020

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 25. 2. 2020

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise 5. 2. 2020

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 29. 1. 2020

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 7. 1. 2020

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 6. 12. 2019

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 4. 12. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 25. 11. 2019

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 25. 11. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 22. 10. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 20. 8. 2019

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 14. 8. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 25. 6. 2019

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 20. 6. 2019

  • Zápis z jednání Představenstva - programového výboru ze dne 13. 6. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 28. 5. 2019

  • Výroční zpráva 2018

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 20. 5. 2019

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise 13. 5. 2019

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 9. 5. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 26. 3. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 1. 3. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 22. 2. 2019

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 11. 2. 2019

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 29. 1. 2019

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 14. 1. 2019

  • Stanovy MAS Chrudimsko platné od 14.11.2018_aktuální

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 14. 11. 2018

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 14. 11. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 19. 10. 2018

  • Interní postupy pro programový rámec IROP - platnost od 8.10.2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 8. 10. 2018

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 4. 10. 2018

  • Zápis ze zasedání představenstva - programového výboru ze dne 20. 9. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 8. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 16. 8. 2018

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 7. 8. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 26. 7. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 20. 6. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 18. 5. 2018

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 14. 5. 2018

  • Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 25. 4. 2018

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 11. 4. 2018

  • Výroční zpráva 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 11. 4. 2018

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 11. 4. 2018

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 22. 3. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 21. 3. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 2. 3. 2018

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 13. 2. 2018

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 25. 1. 2018

  • Zápis ze zasedání Výběrové komise ze dne 4. 1. 2018

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 21. 12. 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 28. 11. 2017

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 17. 10. 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 10. 10. 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 3. 10. 2017

  • Jednací řád Kontrolního výboru

  • Jednací řád Představenstva

  • Jednací řád Valné hromady

  • Jednací řád Výběrové komise

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 30. 8. 2017

  • Mid-term evaluace

  • Upravený Programový rámec - IROP

  • Upravený Programový rámec - PRV

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 29. 6. 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 12. 5. 2017

  • Schválená SCLLD z 5.5.2017

  • Výroční zpráva 2016

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 29. 3. 2017

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 29. 3. 2017

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 16. 3. 2017

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 28. 2. 2017

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 29. 11. 2016

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 27. 10. 2016

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 30. 6. 2016

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 23. 6. 2016

  • Výroční zpráva 2015

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 23. 3. 2016

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 21. 3. 2016

  • Prezenční listiny z jednání Řídícího výboru SCLLD (dříve ISÚ) MAS Chrudimsko (24.6.2014, 21.10.2014, 9.2.2016, 9.3.2016)

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 9. 3. 2016

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 9. 2. 2016

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 9. 12. 2015

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 1. 12. 2015

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 11. 2015

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 3. 11. 2015

  • Stanovy MAS Chrudimsko platné od 2.10. 2015 do 14.11.2018

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 2. 10. 2015

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 23. 9. 2015

  • Prezenční listiny z jednání pracovní skupiny k environmentální oblasti (21.5.2014, 18.6.2014, 19.9.2014, 20.8.2015)

  • Zápisy z jednání pracovní skupiny k environmentální oblasti (21.5.2014, 18.6.2014, 19.9.2014, 20.8.2015)

  • Projektové záměry (pracovní dokument)

  • Uplatňování pribncipu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 24. 6. 2015

  • Výroční zpráva 2014

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2015

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 9. 6. 2015

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 3. 2015

  • Zápisy z jednání Řídícího výboru SCLLD (dříve ISÚ) MAS Chrudimsko (24.6.2014, 21.10.2014, 9.2.2016, 9.3.2015)

  • Přihláška k členství

  • Prezenční listiny z jednání pracovní skupiny k ekonomické oblasti (21.5.2014, 23.6.2014, 10.2.2015)

  • Zápisy z jednání pracovní skupiny k ekonomické oblasti (21.5.2014, 23.6.2014, 10.2.2015)

  • Pozvánka na jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory Chrudim 10.2.2015 - projednávání ekonomické oblasti SCLLD MAS Chrudimsko

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 14. 1. 2015

  • Stanovy MAS Chrudimsko platné od 3.12. 2014 do 2.10.2015

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 3. 12. 2014

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 27. 11. 2014

  • Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 21. 11. 2014

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 21. 10. 2014

  • Prezenční listiny z jednání pracovní skupiny k sociálně-společenské oblasti (21.5.2014, 16.6.2014, 18.9.2014)

  • Zápisy z jednání pracovní skupiny k sociálně-společenské oblasti (21.5.2014, 16.6.2014, 18.9.2014)

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 24. 6. 2014

  • Výroční zpráva 2013

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 21. 5. 2014

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 9. 5. 2014

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 8. 4. 2014

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 20. 1. 2014

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 11. 12. 2013

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 28. 11. 2013

  • Zakladatelská smlouva

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 7. 10. 2013

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 2. 9. 2013

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 21. 5. 2013

  • Zápis ze zasedání Valné hromady dne 21. 5. 2013

  • Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 22. 4. 2013.pdf

  • Zápis ze zasedání ustanovující Valné hromady dne 30. 1. 2013

  • Představenstvo – programový výbor - archiv členů

  • Výběrová komise - archiv členů

  • Kontrolní komise - archiv členů

  • Stanovy MAS Chrudimsko platné od 22.11. 2012 do 3.12.2014

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies