Publikováno: 31. 10. 2018

9. výzva v rámci IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobility

MAS vyhlašuje devátou výzvu - Rozvoj a podpora udržitelné mobility v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

 Aktivita Cyklodoprava: výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras, chodníků, cyklistických jízdních pruhů a doprovodné infrastruktury pro cyklisty a chodce (odpočinková místa, stojany na kola, podchody, nadchody apod.). Doplnění a provázání cyklostezek v území ve vazbě na spádová centra.

Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Aktivita Bezpečnost dopravy: v oblasti bezpečnosti budou realizovány projekty vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy. Podporovanou aktivitou jsou stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků (stezek pro pěší) plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků. 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD): http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+. 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

Přiložené soubory (13 dokumentů)

Text 9. výzvy Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (355 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti - výzva 9Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (213 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - výzva 9Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (207 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Interní postupy pro programový rámec IROP - platnost od 8.10.2018Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (863 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Specifická pravidla k výzvě 9Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (1.79 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele - 9. výzvaPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (326 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontrolní list_FNaP_výzva č. 9_IROPPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (352 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontrolní list_VH_výzva č. 9_IROPPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (372 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Prezentace ze semináře pro potenciální příjemce_ Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 31. 10. 2018

pptx (1.51 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Seznam projektů 9. výzvy - věcné hodnoceníPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (328 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontrolní listy - věcného hodnocení - Chodník podél komunikace II/35, DvakačovicePublikováno: 31. 10. 2018

pdf (1.24 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 1.3.2019Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (527 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Prezentace ze semináře pro příjemce_ Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 31. 10. 2018

pptx (179 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies