Odborné vzdělávací programy Sdružení místních samospráv ČR

Přijměte pozvání na odborné vzdělávací programy Sdružení místních samospráv ČR, které jsou připraveny na měsíce říjen a listopad 2023.

Programy řeší aktuální problematiku spojenou se změnami klimatických podmínek a jejich dopadů tak, aby byla posílena resilience obcí i komunit vůči těmto vlivům. Jsou určeny pro zástupce a zaměstnance obcí, zástupce mikroregionů a MAS i pro relevantní příspěvkové či neziskové organizace.

Aktuální vzdělávací programy 10 – 11/2023:

Kurz Voda v krajině a obci

Kurz je zaměřen na šetrné hospodaření s vodou v krajně i v obci. Probírána budou témata týkající se pitné a odpadních vod, zemědělského půdního fondu, pozemkových úprav, meliorací, voda v kontextu horního práva atd. Opomenuta nebude ani problematika povodní, protipovodňové ochrany atd.

Lektoři: RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

Termín I.: 18. a 19. října 2023, 9:00 – 13:00/12:00

Termín II.: 15. a 16. listopadu 2023, 9:00 – 13:00/12:00

Forma: online kurzy

Registrace: https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=312

 

Cyklus webinářů na téma Odpadové hospodářství obcí

Webinář I. proběhl 3. října 2023 a zabýval se aktuálním stavem nakládání s komunálními odpady v ČR, příklady dobré praxe obcí s nízkou produkcí SKO a příklady dobré komunikace s veřejností. Záznam je možné sledovat na youtube kanále SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=G8r3_WA4GkM.

 Webinář II. můžete sledovat 26. října 2023 od 15:30. Webinář bude zaměřen na představení fungování EKOKOMu, jaké jsou náklady na tříděný sběr, co je ovlivňuje, jak je vypočítává odměna obcím, příklady obcí, které se snaží snížit náklady na tříděný sběr a jejich výsledky. Webinář můžete sledovat na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=Bc4x1NPEe2M.

Webinář III. je plánovaný na 20. listopadu 2023 s tematickým zaměřením na to, jaké v ČR fungují systémy pro navýšení míry třídění či snížení produkce směsného odpadu, jaké mají výsledky a jaké potřebují zabezpečení. Webinář můžete sledovat na kanále https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

 

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies