Chceme přispívat ke kvalitnímu prožívání života seniorů v našem regionu

„Lidé v minulosti vždy hledali dvě věci: zlato a nápoj či jiný prostředek, který by jim prodloužil život. To první, vyrobit zlato zatím neumíme. Prodloužení života se ale lidstvu, alespoň v našich zeměpisných délkách, již podařilo. Přesto nejsme spokojeni. Proč? Protože jsme sice přidali léta k životu, ale ne život k létům. Ta přidaná léta žijeme mnohdy bez radosti, bez obsahu, bez náplně, jakoby již neměla cenu. Říká se, že staří lidé jsou bez sociální role. Ale to není tak úplně pravda. Rolí, či chcete-li sociálním úkolem starých lidí v současnosti je najít nový životní styl v tomto období, najít aktivity, které by byly přínosem pro společnost a pro ně samotné. Pokud se to nepodaří, tak sen lidstva, prodloužit život nebude přínosem.“ Tyto věty napsala česká socioložka, publicistka a spisovatelka Jiřina Šiklová v úvodním slovu publikace Senioři vítáni, Nadace Open Society Fund Praha. Publikace vyšla v roce 2008 a slova Jiřiny Šiklové stále platí i v dnešní době.

V projektu „OPZ plus MAS Chrudimsko“, který je spolufinancován Evropskou unií, realizujeme vzdělávací, volnočasové a zájmové aktivity určené seniorům prostřednictvím komunitního centra. Ambicí centra je přispívat ke kvalitnímu prožívání života lidí ve vyšším věku na Chrudimsku. Komunitní centrum v Široké ulici č.p. 29 je místem, kam mohou senioři přijít, zúčastnit se aktivit, získat informace, naučit se nové dovednosti, sdílet své starosti, anebo se zapojit do činnosti pro druhé. Sami senioři se podílejí na plánování a vyhodnocování realizovaných aktivit, program je vytvářen s nimi a podle jejich potřeb. Komunitní centrum poskytuje prostor pro setkávání a trávení času spolu, pro navázání nových vztahů a přátelství. Od března do konce června navštívilo vzdělávací aktivity, cestovatelské besedy, autorská čtení, tvořivé workshopy nebo cvičení jógy 120 seniorů, většina z nich opakovaně.


V obecné rovině je komunitní centrum místem, které propojuje lidi. Takové místo by mělo být neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje lidem scházet se, společně vytvářet aktivity, řešit sdílené problémy a trávit volný čas. Komunitní centrum není sociální službou. Sociální služba pracuje s jednotlivci a podporuje je v překonání jejich složité životní situace. Komunitní centrum je nástrojem komunitní práce a ta se zaměřuje na skupinu lidí, tedy na komunitu a na její proměnu ve prospěch jejich členů. Členové komunity sdílejí společný prostor, ve kterém žijí a spojují je témata či problémy, které chtějí společně řešit.

Komunitní centrum Široká 29 je tu pro seniory z Chrudimska, otevírá prostor pro nejobyčejnější trávení času spolu, umožňuje těšit se ze vzájemnosti a ze společenství, do kterého patří. Seniory propojujeme realizací aktivit také s dalšími lidmi z místní komunity, pro vedení zájmových a vzdělávacích aktivit oslovujeme zajímavé lidi z regionu, kteří se stávají lektory aktivit, s provozem centra pomáhají dobrovolníci, služby centra zajišťují komunitní pracovníci. Organizujeme také setkání s místními neziskovými organizacemi, oslovujeme aktéry, kteří mohou pozitivně ovlivňovat život našich seniorů.


Smysl komunitního centra nejlépe vystihují příběhy skutečných lidí, kteří do centra dochází. Jeden z nich vypráví komunitní pracovnice: „Do našeho centra dnes už pravidelně chodí paní J., která před časem ovdověla. Vyprávěla nám svůj životní příběh, jak pro ni ztrátou svého muže vše rázem skončilo. O našem komunitním centru se dozvěděla od své kamarádky, která ji pozvala k nám na kávu a společné posezení u cestovatelské přednášky. Společně s ostatními pracovníky jsme přemýšleli, jak nejlépe paní v její tíživé situaci pomoci a napadlo nás, že ji zapojíme do chodu komunitního centra. Začala docházet a pomáhala s organizací aktivit pro seniory v Chrudimi a vždy si ráda povídala s ostatními. Bylo neuvěřitelné, jak se mění před očima. Začala rozkvétat a znovu nacházela smysl života. Je velice hezké vidět a cítit, jak jedno místo dokáže změnit život člověka. Myslím, že by to mohlo být inspirující pro mnoho dalších seniorů. Je úžasné vidět, jak se paní po ovdovění opět naučila radovat ze života a najít nová přátelství v našem komunitním centru. Když má nějaký problém, přichází za námi, má se vždy na koho obrátit. Nedávno jela za svou dcerou a vnoučaty vlakem a přišla se poradit, jak zakoupit místenku na vlak. Nyní pravidelně dochází na pořádané aktivity, napeče buchtu nebo koláč a donese ostatním návštěvníkům ke kávičce. Říká, že s námi opět začala žít a užívat si života.“

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies