Výzvy MAS Chrudimsko v rámci OPZ

Operační program Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

Zdroj: esfcr.cz

Vyhlášené výzvy (9)

Výzva č. 9 v rámci OPZ: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.Publikováno: 28. 08. 2019

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku a činnosti komunitních center.

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 8 v rámci OPZ: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin II.Publikováno: 28. 08. 2019

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu sociálního podnikání a zaměstanosti znevýhodněných skupin. Příjem žádostí probíhá v období od 28. 8. 2019 4:00 do 31. 10. 2019 12:00.

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 7 v rámci OPZ: Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality II.Publikováno: 27. 02. 2019

Dne 28.2.2019 byla vyhlášena výzva MAS Chrudimsko v rámci programového rámce OPZ, v rámci které budou podporovány sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 6 v rámci OPZ: Prorodinná opatření III.Publikováno: 27. 02. 2019

Dne 28.2.2019 byla vyhlášena již šestá výzva MAS Chrudimsko v rámci programového rámce OPZ, v rámci které budou podpořeny...

Přečíst celou výzvu

5. výzva v rámci OPZ: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.Publikováno: 26. 03. 2018

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku a činnosti komunitních center.

Přečíst celou výzvu

4. výzva v rámci OPZ: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.Publikováno: 26. 03. 2018

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 3 v rámci OPZ: Prorodinná opatření II.Publikováno: 18. 12. 2017

Dne 15.12.2017 byla vyhlášena již třetí výzva MAS Chrudimsko v rámci programového rámce OPZ, v rámci které budou podpořeny...

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 2: Sociální služby včetně prevence kriminality I.Publikováno: 24. 09. 2017

Dne 4.10.2017 byla vyhlášena výzva MAS Chrudimsko v rámci programového rámce OPZ, v rámci které budou podporovány sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Přečíst celou výzvu

Výzva č. 1: Prorodinná opatření I.Publikováno: 24. 09. 2017

Dne 4.10.2017 byla vyhlášena výzva MAS Chrudimsko v rámci programového rámce OPZ, v rámci které budou podpořeny...

Přečíst celou výzvu

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies