Výzvy MAS Chrudimsko v rámci IROP

Integrovaný regionální operační program

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

IROP se člení na 5 prioritních os (PO):

  • * PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • * PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • * PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • * PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
  • * PO 5 Technická pomoc

Zdroj: irop.mmr.cz

Vyhlášené výzvy (16)

15. výzva v rámci IROP: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupinPublikováno: 29. 05. 2020

MAS Chrudimsko vyhlašuje 15. výzvu - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přečíst celou výzvu

14. výzva v rámci IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 29. 05. 2020

MAS vyhlašuje 14. výzvu - Rozvoj a podpora udržitelné mobility v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

13. výzva v rámci IROP: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)Publikováno: 03. 11. 2019

MAS Chrudimsko vyhlašuje 13. výzvu – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přečíst celou výzvu

12. výzva v rámci IROP: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)Publikováno: 02. 11. 2019

MAS Chrudimsko vyhlašuje 12. výzvu - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přečíst celou výzvu

11. výzva v rámci IROP: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupinPublikováno: 01. 11. 2019

MAS Chrudimsko vyhlašuje 11. výzvu - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přečíst celou výzvu

10. výzva v rámci IROP: Zmírnění dopadů živelných pohromPublikováno: 31. 10. 2018

MAS vyhlašuje desátou výzvu - Zmírnění dopadů živelných pohrom v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

9. výzva v rámci IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 31. 10. 2018

MAS vyhlašuje devátou výzvu - Rozvoj a podpora udržitelné mobility v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

8. výzva v rámci IROP: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)Publikováno: 31. 10. 2018

MAS vyhlašuje osmou výzvu -Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

7. výzva v rámci IROP: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (insfrastruktura)Publikováno: 31. 10. 2018

MAS vyhlašuje sedmou výzvu - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

6. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupinPublikováno: 31. 10. 2018

MAS vyhlašuje šestou výzvu - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

3. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)Publikováno: 29. 12. 2017

MAS vyhlašuje třetí výzvu v rámci IROP.

Přečíst celou výzvu

5. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Zmírnění dopadů živelných pohromPublikováno: 29. 12. 2017

MAS vyhlašuje pátou výzvu v rámcii IROP.

Přečíst celou výzvu

4. výzva rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj a podpora udržitelné mobilityPublikováno: 22. 12. 2017

MAS vyhlašuje čtvrtou výzvu v rámci IROP.

Přečíst celou výzvu

2. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)Publikováno: 22. 12. 2017

MAS vyhlašuje 2. výzvu v rámci IROP.

Přečíst celou výzvu

1. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupinPublikováno: 22. 12. 2017

MAS vyhlašuje první výzvu v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

Semináře pro potenciální žadatele IROPPublikováno: 20. 10. 2017

MAS pořádá první semináře pro potenciální žadatele v rámci Integrovaného operačního programu.

Přečíst celou výzvu

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies