logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Orgány MAS Chrudimsko, z.s.

Předseda

město Chrudim (Šárka Trunečková)

 

Představenstvo – programový výbor (5 členů)

město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), veřejný sektor, zájmová skupina: veřejná správa

město Slatiňany (Josef Prokš), veřejný sektor, zájmová skupina: veřejná správa

Krajská hospodářská komora (místopředseda, Lenka Rybyšarová), soukromý sektor, zájmová skupina: průmysl a obchod

Mama klub Chrudim (Soňa Janovská), soukromý sektor, zájmová skupina: volný čas

Vodní zdroje Chrudim, spol s r.o. (Jan Doucek), soukromý sektor, zájmová skupina: cestovní ruch

 

Výběrová komise (9 členů)

Ing. Dana Šťastná (Ing. Dana Šťastná), soukromý sektor, zájmová skupina: stravování

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Ondřej Švadlenka, DiS.), veřejný sektor, zájmová skupina: cestovní ruch

Kroužky ČR východ, o.p.s. (Mgr. Květa Štěrbová), soukromý sektor, zájmová skupina: volný čas

obec Orel (Vladimír Příhoda), veřejný sektor, zájmová skupina: veřejná správa

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (Ing. Jan Florian), soukromý sektor, zájmová skupina: ochrana životního prostředí

Zelený dům Chrudim, z.s. (Silvie Vacková, DiS.), soukromý sektor, zájmová skupina: ochrana životního prostředí

Technické služby Chrudim, s.r.o. (Tomáš Vápeník), veřejný sektor, zájmová skupine: občanská vybavenost a bezpečnost

Péče o duševní zdraví, z.s. (Ing. Vladimíra Svobodová), soukromý sektor, zájmová skupina: sociální služby

Šance pro Tebe, z.s. (Lenka Rybová), soukromý sektor, zájmová skupina: sociální služby

 

Kontrolní výbor (3 členové)

obec Svídnice (předseda, Jana Novotná), veřejný sektor, zájmová skupina: veřejná správa

Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko), soukromý sektor, zájmová skupina: volný čas

EDDA, z.ú. (Dita Fialová), soukromý sektor, zájmová skupina: vzdělávání

 

Valná hromada (46 členů)

- všichni členové z.s. (bližší informace v rubrice seznam členů)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.