Publikováno: 31. 10. 2018

8. výzva v rámci IROP: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

MAS vyhlašuje osmou výzvu -Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, atd… (více viz výzva).

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Aktivita Rozvoj komunitních center

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD): http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+. 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

Přiložené soubory (14 dokumentů)

Text 8. výzvy Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (357 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti - výzva 8Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (207 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - výzva 8Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (213 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Příloha č. 3 Vyjádření Pardubického kraje k sociálně vyloučeným lokalitámPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (75 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Interní postupy pro programový rámec IROP - platnost od 8.10.2018Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (863 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Specifická pravidla k výzvě 8Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (2.11 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele - 8. výzvaPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (336 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontrolní list_VH_výzva č. 8_IROPPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (300 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kolntrolní list_FNaP_výzva č. 8_IROPPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (346 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Prezentace ze semináře pro potenciální žadatele IROP_ Vyvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)Publikováno: 31. 10. 2018

pptx (1.89 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Seznam projektů 8. výzvy - věcné hodnocení IROPPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (343 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontrolní listy - věcného hodnocení - Moderní vybavení Farní charity Chrudim pro poskytování sociálních služeb ve spádovém územíPublikováno: 31. 10. 2018

pdf (1.02 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Zápis ze zasedání Představenstva - programového výboru ze dne 1.3.2019Publikováno: 31. 10. 2018

pdf (527 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Prezentace pro příjemce - výzva č. 8Publikováno: 31. 10. 2018

pptx (224 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies