logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Organizaci Péče o duševní zdraví, která ve východních Čechách poskytuje podporu lidem s vážným duševním onemocněním, povede od prosince 2021 nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček. Ve funkci nahradí MUDr. Petra Hejzlara, který byl ředitelem 24 let a nově se bude naplno věnovat práci psychiatra v jednom ze středisek organizace, v Centru duševního zdraví Pardubice.

📣 Nezisková organizace Péče o duševní Zdraví Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Centra duševního zdraví v Chrudimi 🚪🕵️‍♂️ a hospodský Kvíz na pohodu (i tu duševní) 🍻🧠 v Restauraci Na pohodu, který zábavnou formou prověří znalosti o duševním zdraví.
Obě akce se uskuteční 2️⃣9️⃣. 9️⃣. v rámci každoročního festivalu Týdny pro duševní zdraví. 🤩👍

Dne 3. 9. 2021 byla Ministerstvem pro místní rozvoj – Odborem regionální politiky schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko 2021–2027. 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.