logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Péče o duševní zdraví slaví 25 let

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví slaví významné jubileum - čtvrtstoletí fungování terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve východních Čechách.
Oslava významného jubilea poskytování těchto služeb mimo nemocniční zařízení ve východních Čechách se uskuteční 11. září v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band.
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví slaví významné jubileum - čtvrtstoletí fungování terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve východních Čechách.
Oslava významného jubilea poskytování těchto služeb mimo nemocniční zařízení ve východních Čechách se uskuteční 11. září v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band.
 
 
V příloze naleznete kompletní tiskovou zprávu vydanou k příležitosti jubilea.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.