logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Den otevřených dveří v CDZ Chrudim s Kvíz na pohodu (i tu duševní)

📣 Nezisková organizace Péče o duševní Zdraví Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Centra duševního zdraví v Chrudimi 🚪🕵️‍♂️ a hospodský Kvíz na pohodu (i tu duševní) 🍻🧠 v Restauraci Na pohodu, který zábavnou formou prověří znalosti o duševním zdraví.
Obě akce se uskuteční 2️⃣9️⃣. 9️⃣. v rámci každoročního festivalu Týdny pro duševní zdraví. 🤩👍

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.