logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

Nezisková organizace Amalthea z.s. připravila Průvodce pro klienty v krizi. Jedná se o rychlého průvodce současnou krizovou situací. Naleznete v něm praktické informace, jak v současné době fungovat, dále i tipy na hry či učení s dětmi. Věříme, že Vám tento dokument v této nelehké době pomůže.

Pozvání na již XII. ročník pravidelné akce -  DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU sousedící MAS Železnohorský regionu 

V období od jarních prázdnin až do začátku května máte možnost navštívit výstavu KRASOHLEDY v Regionálním muzeu v Chrudimi. V rámci výstavy proběhne 21. března Krasohledová dílna, ve které si můžete vlastnoručně krasohled vyrobit.

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.