logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

MAS Chrudimsko, z.s. Vás srdečně zve na osvětovou akci pro širokou veřejnost Otevřená krajina.

Akce je zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti udržitelného rozvoje.
Hlavními tématy jsou:
• Udržitelný cestovní ruch
• Jak vnímat krajinu
• Zdravý životní styl
• Udržitelné zdroje a ekologická výchova
• Zkušenosti s cestovním ruchem v MAS Železnohorský region

Uskuteční se 25. 6. 2020 od 10:00 do 14:00 hodin v místním sociálním podniku Nové místo na adrese U Cukrovaru 882, Slatiňany.

Akce se koná v rámci Projektu spolupráce s MAS Železnohorský region. Jako jeho součást byly na území MAS Chrudimsko vybudovány 4 infopointy – odpočinková místa pro turisty a cyklisty s informacemi o regionu a stanicí pro dobíjení mobilních telefonů. Při toulkách po našem regionu je můžete navštívit v Chrudimi (v části Topol), Slatiňanech, Svídnici a Žumberku.


Pro potvrzení Vaší účasti na akci, prosíme o vyplnění formuláře níže.
https://forms.gle/J6Ebd2SXQ88s56Rp9

 

📣Výzva pro všechny místní podnikatele, producenty a poskytovatele služeb.🌾🍴🎰🛒
Naše MAS se zapojila do iniciativy Národní sítě MAS na podporu lokální ekonomiky REGIONY SOBĚ. Její součástí je vznik webu, který pomůže lokálním producentům s bezplatnou propagací jejich výrobků a služeb. Zákazníci budou mít díky němu k dispozici databázi, která zjednoduší vyhledávání lokálních producentů.
Pro lepší představu navštivte web www.regionysobe.cz
Pokud máte zájem o zapojení do tohoto jedinečného projektu celorepublikového významu neváhejte se nám ozvat na emailové adresy jana.pavlisova@maschrudimsko.cz nebo michaela.lutrova@maschrudimsko.cz.
Těšíme se na spolupráci a společné podporování naší lokální ekonomiky.

Lokální ekonomika je v současné době důležitá více než kdy dříve, proto jsme se do její podpory zapojili i my.

 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.