logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu společně připravili sérii webinářů s názvem „Inovační management ve veřejné správě“. Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní správy, k inovativnímu myšlení a projektům.

Prostřednictvím webinářů budou každý měsíc představena nejzajímavější inovativní témata týkající se nových technologií a inovačního managementu, o kterých budou hovořit experti z řad vědců, soukromého sektoru i z veřejné správy.

Více informací zde.

Dostupnost lokálních produktů a podpora místních farmářů jsou témata, která nabývají velkého významu i vzhledem k aktuální koronavirové situaci. WirelessInfo v loňském roce připravilo nástroje pro on-line prodej farmářských produktů na lokální úrovni a současně pro propagaci jednotlivých farem v zájmovém regionu. Základem tohoto řešení je propojení regionálních informací o farmářích a jejich dostupných produktech s internetovou platformou pro obchodování s těmito produkty. Na webináři vám představíme některé z možností, jak tyto nástroje využít, a také zkušenosti z pilotního provozu na Klatovsku.

Eurocentrum Pardubice zve na  bezplatný seminář s názvem Dotace EU a finanční řízení, který se uskuteční on-line dne 10. prosince 2020 v době od 9:00 do 16:00.

Akce proběhne prostřednictvím MS TEAMS.

Přednášejícím bude pan Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Registrovat se můžete do 9. prosince na webovém odkazu, na němž také naleznete podrobnější informace: https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-financni-rizeni-podzim-2020/seminar-dotace-eu-a-financni-rizeni-pardubice

📣📑Rádi bychom Vás pozvali k účasti na probíhající aktualizaci Strategie CLLD MAS Chrudimsko pro nadcházející programové období 2021–2027.
📝Online dotazník slouží pro sběr informací o potenciálních projektových záměrech a aktivitách v území. Výsledky budou po vyhodnocení zapracovány do Strategie MAS.
Dotazník naleznete zde: https://forms.gle/fi7PdF9Cgy5Zm5JBA
Děkujeme, že se s námi chcete zlepšovat region nás všech.👍🙂
Za případné sdílení a rozšíření do Vašeho okolí budeme rádi.

Pro členy MAS Chrudimsko je aktuálně vyhlášená výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2021.

Se svými projektky se můžete do výzvy registrovat od 1. 10. 2020 do 2. 11. 2020 (17. hod).

Podrobnější informace k podmínkám výzvy naleznete v sekci Výzvy - Výzva ,,Malý LEADER".

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.