logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

12. výzva v rámci IROP: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

MAS Chrudimsko vyhlašuje 12. výzvu - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

 • Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním
   podnikem.
 • Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním
podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z
následujících kroků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR (Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD): https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 2. 11. 2019 8:00 hod do 12. 12. 2019 12:00 hod.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

Seminář pro potenciální žadatele k výzvě č. 12 se bude konat v pátek 8. 11. 2019 v 9 hod v kanceláři MAS (Resselovo náměstí 77, Chrudim, třetí patro). Prosíme zájemce o seminář, aby potvrdili svou účast do 7. 11. 2019. Bližší informace o semináři naleznete v pozvánce umístěné v příložených souborech.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.