logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Osvětové akce

MAS Chrudimsko se účastní a podporuje osvětové akce svých partnerů:

1) Duben – zaměření na ekologii, životní prostředí (akce typu sázení stromů, ukliďme svět)

24. 4. 2014 / Den Země (Resselovo náměstí Chrudim) – propagace MAS v rámci projektu EU (MAMA klub Chrudim), předávání certifikátů v rámci prvního kola certifikace regionálních producentů z území MAS Chrudimsko (značka ŽELEZNÉ HORY regionální produkt)

11. 4. 2014 / Úklid řeky Chrudimky (VS Kačeři Chrudim)

2) Červen – zaměření na bezpečný provoz, prevence úrazů (bezpečné prázdniny – kolo, voda, první pomoc)

5. 6. 2014 / Dětský den na Plovárně Slatiňany – bezpečné prázdniny (VS Kačeři – prevence úrazů voda)

25. 6. 2014 / Loděnice Chrudim – bezpečnost na vodě

28. 6. 2014 / Na křídlech naděje – letiště v Chrudimi. Organizátorem této akce je obecně prospěšná společnost KROUŽKY ČR VÝCHOD ve spolupráci s AVONem a dalšími partnery. Na křídlech naděje má upozornit na problematiku rakoviny prsu a důležitost prevence. Téma – bezpečné prázdniny, hl. téma boj proti rakovině prsu, ale i obecně proti rakovině

3) Září – mobilita (ekologicky udržitelná doprava, pohyb – kolo, kolečkové brusle)

Konec září/ Týden mobility

4) Říjen – zdraví, sociální zdraví (zdravý životní styl, obezita, propagace sociálních služeb)

Celý rok – 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN (Mezinárodní den rodiny každoročně 15. května)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.