logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

REGIONY SOBĚ

Nepřehlédněte nově vzniklý web Regionysobě.cz na podporu lokální ekonomiky. Naleznete v něm celorepublikový přehled lokálních výrobců, producentů a poskytovatelů služeb, kteří si v současné době zaslouží Vaší pozornost a podporu. Děkujeme!

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.