logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na seminář pro příjemce – PRV – 4. výzva

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro příjemce PRV k výzvě č. 4, který se uskuteční 17. 6. 2021 od 9 hod, více informací viz příložená pozvánka. 

 

 

Program semináře pro příjemce:

  • Veřejné zakázky / cenový marketing
  • Provádění změn
  • Dohoda o poskytnutí dotace
  • Žádost o platbu
  • Kontrola
  • Způsob účtování dotace

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.