logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

OTEVŘENÁ KRAJINA – osvětová akce pro širokou veřejnost

 

MAS Chrudimsko, z.s. Vás srdečně zve na osvětovou akci pro širokou veřejnost Otevřená krajina.

Akce je zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti udržitelného rozvoje.
Hlavními tématy jsou:
• Udržitelný cestovní ruch
• Jak vnímat krajinu
• Zdravý životní styl
• Udržitelné zdroje a ekologická výchova
• Zkušenosti s cestovním ruchem v MAS Železnohorský region

Uskuteční se 25. 6. 2020 od 10:00 do 14:00 hodin v místním sociálním podniku Nové místo na adrese U Cukrovaru 882, Slatiňany.

Akce se koná v rámci Projektu spolupráce s MAS Železnohorský region. Jako jeho součást byly na území MAS Chrudimsko vybudovány 4 infopointy – odpočinková místa pro turisty a cyklisty s informacemi o regionu a stanicí pro dobíjení mobilních telefonů. Při toulkách po našem regionu je můžete navštívit v Chrudimi (v části Topol), Slatiňanech, Svídnici a Žumberku.


Pro potvrzení Vaší účasti na akci, prosíme o vyplnění formuláře níže.
https://forms.gle/J6Ebd2SXQ88s56Rp9

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.