logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Projekt inventarizace českého stavitelství – STAVBA ČTVRTSTOLETÍ

Projekt Stavba čtvrtstoletí je největší inventura českého stavitelského umění a architektury mapující stavby od roku 1993 dodnes. Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu českých architektů a stavbařů. Prestižní záležitost pro každého, kdo v tomto oboru u nás chce něco znamenat.

"Je určen všem stavbám bez rozdílu typu či velikosti. Jeho databáze cílí na největší počet zapsaných staveb, které reprezentují české stavitelství a architekturu v nebývalém mediálním zásahu po celé České republice a ve světě. Přináší ojedinělé ohlédnutí za úspěchy oboru a to pouze jednou za vaší profesionální kariéru." (stavbactvrtstoleti.cz)

Součástí projektu je  databáze staveb, informování o stavbách v mediálním prostoru v rámci plošného i regionálního zpravodajství, naučně populární televizní cyklus, výstavy, publikace, komentované prohlídky a televizní anketa o nejprestižní titul Stavba čtvrtstoletí, která bude vyhlášena v přímém přenostu České televize v průběhu letošního podzimu,

Své stavby můžete přihlašovat dle níže uvedených podrobných informací.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.