logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
Letní škola na téma geologie a moderní technologie

Třetí srpnový týden bude Chrudim a Geopark Železné hory hostit netradiční letní školu, která se uskuteční v rámci přehraniční česko-polské spolupráce na projektu pod názvem GECON, jehož realizátorem je MAS Chrudimsko, z.s.

Ve výzvách bude podpořen vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit  v oblasti sociálního podnikání, a vznik a činnost komunitních center.

Více informací zde: http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

 

 

MAS Chrudimsko vyhlašuje v prosinci 2017 následujících pět výzev v rámci Integrovaného operačního programu:

 

  • 1 výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
  • 2. výva MAS Chrudimsko - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
  • 3. výzva MAS Chrudimsko - Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
  • 4. výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj a podpora udržitelné mobility
  • 5. výzva MAS Chrudimsko - Zmírnění dopadů živelných pohrom

 

Více informací naleznete zde: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy

,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2018

MAS Chrudimsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci akce ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2018.

Informační leták MAS

 

MAS vydává informační leták, ve kterém je uveden stručný popis jednotlivých opatřeních, v rámci kterých budou postupně vyhlašovány výzvy. Pokud máte projektový záměr, můžete kontaktovat kancelář MAS s jeho konzultací.

 

MAS vyhlašuje první dvě výzvy v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost: Prorodinná opatření I. a Sociální služby včetně prevence kriminality I. Více infomrací o podmínkách je uvedeno v sekci Pro žadatele: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

Místní akční plán rozvoje vzdělávání schválen

V úterý 19. září schválil řídící výbor Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Tímto krokem byl zakončen projekt, na němž spolupracovala na základě memoranda i MAS Chrudimsko.

... 6 7 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.