logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Orgány MAS Chrudimsko, z.s.

Předseda

město Chrudim (Šárka Trunečková)

 

Představenstvo – programový výbor (5 členů)

město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková)

město Slatiňany (Josef Prokš)

Krajská hospodářská komora (místopředseda, Lenka Rybyšarová)

Mama klub Chrudim (Soňa Janovská)

Vodní zdroje Chrudim, spol s r.o. (Jan Doucek)

 

Výběrová komise (9 členů)

Ing. Dana Šťastná (Ing. Dana Šťastná)

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Ondřej Švadlenka, DiS.)

Kroužky ČR východ, o.p.s. (Mgr. Květa Štěrbová)

obec Orel (Vladimír Příhoda)

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (Ing. Jan Florian)

Zelený dům Chrudim, z.s. (Silvie Vacková, DiS.)

Technické služby Chrudim, s.r.o. (Tomáš Vápeník)

Péče o duševní zdraví, z.s. (Mgr. Věra Pinkasová)

Šance pro Tebe, z.s. (Lenka Rybová)

 

Kontrolní výbor (3 členové)

obec Svídnice (předseda, Jana Novotná)

Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko)

EDDA, z.ú. (Dita Fialová)

 

Valná hromada (46 členů)

- všichni členové z.s. (bližší informace v rubrice seznam členů)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí