logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (23)
NE (17)
Co je MAS? (22)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Během let 2014 a 2015 se zaměřujeme především na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V dalších letech bude hlavním posláním sdružení působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programů LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS podporovat projekty různých subjektů, které budou v souladu s rozvojovou strategií území. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Kalendář akcí

Orgány MAS Chrudimsko, z.s.

Předseda

město Chrudim (Šárka Trunečková)

 

Představenstvo – programový výbor (5 členů)

město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková)

město Slatiňany (Josef Prokš)

Krajská hospodářská komora (místopředseda, Lenka Rybyšarová)

Mama klub Chrudim (Soňa Tomková)

Vodní zdroje Chrudim, spol s r.o. (Jan Doucek)

 

Výběrová komise (7 členů)

Ing. Dana Šťastná (Ing. Dana Šťastná)

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Ondřej Švadlenka, DiS.)

Kroužky ČR východ, o.p.s. (Mgr. Květa Štěrbová)

obec Orel (Vladimír Příhoda)

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (Ing. Jan Florian)

Zelený dům Chrudim, z.s. (Silvie Vacková, DiS.)

Technické služby Chrudim, s.r.o. (Tomáš Vápeník)

 

Kontrolní výbor (3 členové)

obec Svídnice (předseda, Jana Novotná)

Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko)

EDDA, z.ú. (Dita Fialová)

 

Valná hromada (46 členů)

- všichni členové z.s. (bližší informace v rubrice seznam členů)