logo Tady jsme doma!   

  • MAS Chrudimsko - 1
  • MAS Chrudimsko - 1
  • MAS Chrudimsko - 1
  • MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (22)
NE (10)
Co je MAS? (15)

Doporučujeme

Národní síť Místních akčních skupin České republiky
Pardubický kraj
SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Během let 2014 a 2015 se zaměřujeme především na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V dalších letech bude hlavním posláním sdružení působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programů LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS podporovat projekty různých subjektů, které budou v souladu s rozvojovou strategií území. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Kalendář akcí

Aktuality

Seminář pro regionální výrobce a podnikatele

Partnerská MAS Železnohorský region pořádá dne 31. ledna 2017 v Heřmanově Městci seminář pro certifikované a potenciální výrobce a podnikatele zaměřený na zvyšování kvality a řetězení služeb. MAS Chrudimsko certifikaci pod značkou Železné hory, regionální produkt podporuje, certifikovat se mohou nechat tedy i subjekty z našeho území. Bližší informace neleznete v přiložené pozvánce.

V přiložených dokumnetech naleznete přehledy aktuálně vypsaných a plánovaných výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV).

 

MAS Chrudimsko se podílí na realizaci Místního akčního plánu pro vzdělávání na území ORP Chrudim. V současné době je zpracovávána analýza tohoto strategického dokumentu, na jehož základě půjdou do oblasti vzdělávání evropské dotace. Pro tvorbu analýzy je důležité znát názory pedagogů, odborníků, zřizovatelů škol, ale také například rodičů. Proto budeme rádi za vyplnění dotazníku zveřejněného na maporpchrudim.cz (v pravém sloupci úplně dole jako DOTAZNÍK MAP). Děkujeme všem, kteří nám vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

MAS Chrudimsko získala důležitý certifikát

MAS Chrudimsko, z.s. obdržela od Státního zemědělského intervenčního fondu osvědčení o splnění standardů MAS.

Metodika Projektu spolupráce

Ve spolupráci s partnerskými MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory, MAS Orlicko a MAS Lanškrounsko vznikla v rámci Projektu spolupráce metodika zaměřená na uplatňování principu LEADER, organizační strukturu MAS, proces výběru projektů, využití MAS jako ptatformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje.

Sběr projektových záměrů

MAS Chrudimsko vyzývá všechny subjekty na svém území, které uvažují o využítí finančních prostředků z nadcházejícícho programového období EU, ke sdělení svých projektových záměrů. V současné době stačí napsat název projektu, předpokládaný rok realizace projektu, předpokládané finanční náklady a stručný popis projektu (pokud není zaměření projektu zřejmé z jeho názvu). Své záměry posílejte na tomas.cerny@maschrudimsko.cz. Děkujeme za spolupráci!

Certifikace regionálních produktů na Chrudimsku

Místní akční skupina Chrudimsko začala od tohoto roku ve spolupráci s partnerskou MAS Železnohorský region na svém území certifikovat regionální produkty a výrobky. Značka "ŽELEZNÉ HORY regionální produkt" může podpořit odbyt produktů pocházejících z našeho regionu. Žadatelé mohou vyplněné přihlášky odevzdávat na Informační centrum města Chrudim. Podrobnější informace naleznete v přílohách tohoto článku nebo na tomas.cerny@maschrudimsko.cz, 731 682 186.