logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Zájmové skupiny MAS Chrudimsko

Zájmové skupiny:

- Zemědělství a lesnictví

- Ochrana životního prostředí

- Průmysl a obchod

- Sociální služby

- Volný čas

- Cestovní ruch

- Stravování

- Veřejná správa

- Občanská vybavenost a bezpečnost

- Vzdělávání

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.