logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2019

Výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2019

Program Malý LEADER je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK), spravuje ho MAS Chrudimsko, z.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programovací období 2014 – 2020.

Žadateli mohou být členové MAS Chrudimsko, z.s.

Termín příjmu žádostí: 1. 8. 2018 - 17. 9. 2018 (12:00).

 

Bližší informace naleznete v níže uvedených dokumentech. 

Vybrané a podpořené projekty 2019

1) Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu (II. část, obnova a údržba budovy), obec Dvakačovice
2) Obnova dopravního hřiště v Chrudimi, město Chrudim
3) Nákup vybavení rehabilitační linky (LYMFODRENÁŽ BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE), FK Chrudim, z.s.
4) Vybavení keramické dílny, pořízení nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky, KROUŽKŮ ČR VÝCHOD, o.p.s.
Více o projektech v mapové aplikaci

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.