logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva č. 8 v rámci OPZ: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin II.

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu sociálního podnikání a zaměstanosti znevýhodněných skupin.

Příjem žádostí probíhá v období od 28. 8. 2019 4:00 do 31. 10. 2019 12:00.

Finanční alokace výzvy je 3 068 895 Kč.

 

Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

 

Konkrétní informace a podmínky jsou obsaženy ve výzvě a přílohách výzvy.

Doporučujeme Váš projektový záměr předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.