logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova 19. 6. 2019 – 22. 7. 2019

Ve středu 19. 6. 2019 bude vyhlášena 2. výzva v rámci PRV. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 19. 6. 2019 do 22. 7. 2019.

Výzva bude vyhlášena na všechna Fiche:

Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků

Fiche 7: Rozvoj rekreačních funkcí lesů

Odkaz na pravidla PRV: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1558598326106.pdf

Seminář pro potenciální žadatele se bude konat 20. 6. 2019 v 9 hodin v kanceláři MAS ve 3. patře budovy na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim, viz zde: http://maschrudimsko.cz/seminar-pro-potencialni-zadatele-v-ramci-2-vyzvy-prv--fiche-1--7

V případě, že máte projektový záměr, doporučujeme ho konzultovat s pracovníky MAS.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.