logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Seminář pro potenciální žadatele OPZ - Podpora sociálního podnikání a změstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS pořádá seminář pro potenciální žadatele v rámci výzvy MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I., který se bude konat v pátek 8.6.2018 v 9.00 hod. v kanceláři MAS na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim (3.patro).

Text výzvy včetně příloh je k dispozici zde: http://maschrudimsko.cz/4-vyzva-v-ramci-opz-podpora-socialniho-podnikani-a-zamestnanosti-znevyhodnenych-skupin-i

V případě zájmu, potvrďte svoji účast na eamilovou adresu renata.havlova@maschrudimsko.cz.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.