logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Modifikace výzev OPZ

Dne 26.7.2018 došlo k modifikaci následujících vyhlášených výzev OPZ:

MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.

Změna spočívá pouze v posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z 2.8.2018 na 29.8.2018.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.