logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (29)
NE (18)
Co je MAS? (34)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

Udržitelná místní ekonomika - Metoda Ucpávání děr

 

Přístup Ucpávání děr vychází z předpokladu, že je třeba pro udržitelný rozvoj území maximálně využít energii místní komunity, jejich dovedností a schopností. Lidé, kteří v daném území žijí a pracují (mají tak zájem o budoucí rozvoj území) jsou v nejlepší pozici najít řešení pro zlepšení místní situace a následně tyto řešení uvádět v praxi. Právě oni budou mít ze zlepšené situace prospěch............

 

CSR (Corporate Social Responsibility), nebo-li společenská odpovědnost firem, je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.............


 

Znáte pojem Ekologicky efektivní průmysl? Víte, jak může přispět k udržitelnému rozvoji území?

 

Víte, co si představit pod pojmem udržitelný cestovní ruch, ekoturismus nebo agroturismus?

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí