logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

AVÍZO - vyhlášení výzev IROP

Koncem května 2020 budou vyhlášeny 2 výzvy v rámci opatření IROP v SCLLD.

Názvy výzev:

- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

- Rozvoj a podpora udržitelné mobility

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí