logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (29)
NE (18)
Co je MAS? (34)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

28. 8. 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy OPZ v SCLLD.

Výzvy jsou vyhlášeny v oblastech:

  • Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.
  • Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin II. 

Podrobné informace k výzvám naleznete v sekci Pro žadatele  → Kdy žádat – Výzvy. 

http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy 

 

Nabízíme pracovní pozici administrativního pracovníka pro SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

1 2 3 4