logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Co je to MAS: MAS (Místní akční skupina) – společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství .

Hlavní náplň činnosti MAS: MAS mohou žádat o specifické evropské dotace na rozvoj venkova pro obce, zemědělce, malé podnikatele i neziskové organizace v letech 2014-2020 (program LEADER – Státní intervenční zemědělský fond-SZIF). MAS přerozdělují finanční prostředky na základě soutěže projektů.

MAS Chrudimsko, z.s

počet členů: 41 (z toho členské obce 13)

sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim

IČ: 01268279

č.ú.: 2400421153/2010

datová schránka: kfjsqsv

 

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko je spolufinancován Evropskou Unií.

Název subjektu: MAS Chrudimsko, z.s.

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004921

Číslo výzvy: 06_15_003

Název výzvy: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu: Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko v rámci realizace SCLLD. V rámci realizace projektu  bude zajištěn chod kanceláře MAS, administrace vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV a Zam , sběr projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administrace po celou dobu realizace projektu. Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci šablon.

Realizace projektu: 1.6.2017 - 31.12.2023

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.