logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Webinář - „Půda a rizika jejího poškozování“ 6.5.2020 od 9 hod

Po dvou webinářích věnovaných podnikání se v rámci projektu Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi? o slovo hlásí opět téma enviromentální

Příští online setkání se uskuteční 6.5. v 9.00 hod. na téma „Půda a rizika jejího poškozování“. Přednášet bude Ladislav Miko, pedolog a v současné době vedoucí zastoupení Evropské komise v SR.

 Webinář pro nás opět pořádá tým Jany Dlouhé z Centra pro otázky životního prostředí, UK.

Ke sledování webináře se prosím připojíte zde

 

Jménem Jany Dlouhé vás prosíme, abyste ještě před seminářem shlédli filmy, ke kterým Ladislav Miko napsal scénář a poutavě jimi provází:

Nech půdu žít: https://www.youtube.com/watch?v=pTvTscSzB-A

Živý plášť Země – GEODERMA: https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

První z uvedených je novější a více prakticky založený dokument o důsledcích současného hospodaření na zemědělské půdě; ten druhý, starší film, je velmi poetickým svědectvím o půdním životě a obrovských potížích, kterým půdní živáčkové čelí.

 

Záznam všech předchozích webinářů najdete zde (na tyto stránky vstupte jako „host“).

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.