logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova 15. 1. 2020 – 27. 2. 2020

Ve středu 15. 1. 2020 bude vyhlášena 3. výzva v rámci PRV. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 15. 1. 2020 do 27. 2. 2020.

Výzva bude vyhlášena na Fiche:

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

Odkaz na pravidla PRV: www.szif.cz

 

Seminář pro potenciální žadatele se bude konat 5. 2. 2020 v 9 hodin v kanceláři MAS ve 3. patře budovy na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim. Více informací o semináři naleznete na pozvánce v přiložených souborech.

 

V případě, že máte projektový záměr, doporučujeme ho konzultovat s pracovníky MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.