logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva č. 1 Programu rozvoje venkova 22.6.2018 - 24.7.2018

V pátek 22.6.2018 bude vyhlášena 1. výzva v rámci PRV. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 22.6.2018 do 24.7.2018.

 

Výzva bude vyhlášena na všechna Fiche:

Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků

Fiche 7: Rozvoje rekreačních funkcí lesů

Fiche 8: Podpora cílů SCLLD realizací projektů spolupráce

 

Odkaz na Pravidla PRV: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1522747357926.pdf

 

Seminář pro potenciální žadatele se bude konat v pátek 22.6.2018 v 8 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře budovy na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim (vedle kanceláře MAS), viz zde: http://maschrudimsko.cz/seminar-pro-potencialni-zadatele-prv--fiche-1--7

V případně, že máte projektový záměr, doporučujeme ho konzultovat s pracovníky MAS.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.