logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Turistická mapa MAS Chrudimsko

vše
 
Dodavatel
 
Dopravní bod
 
Gastroprovoz
 
Golfové hřiště
 
Infostředisko
 
Jezdecký objekt
 
Kongres
 
Kulturní zařízení
 
Lázně / Wellness
 
Lékárna
 
Letiště
 
Lyžařské středisko
 
Ostatní
 
Průvodce
 
Sportovní zařízení
 
Turistický objekt
 
Ubytování
 
Zdravotnické zařízení
 MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.