logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Prostupné zaměstnávání

Smyslem prostupného zaměstnávání je umožnit nezaměstnaným lidem pozvolný přechod na trh práce. Systém může fungovat jako motivační a zásluhový a měl by být výhodný pro všechny. Uchazečům umožňuje ověřit si svoje schopnosti a dovednosti, postupně získat nebo obnovit pracovní návyky, získat příslušnou kvalifikaci a zapojit se na volný trh práce.

Znamená pro ně také komplexní řešení jejich sociální situace, neboť nástup do zaměstnání může být spojen s exekucí na mzdu, změnou životního stylu, nutností zajistit péči o děti apod. Pro zaměstnavatele znamená zapojení do systému prostupného zaměstnávání poskytnutí určité jistoty, že přijímají osvědčeného, motivovaného zaměstnance, který je připraven zvládat pracovní úkoly. Nadto se mohou obě strany v případě jakýchkoliv problémů obrátit o pomoc na organizace zapojené do systému, ať už se jedná o nestátní neziskové organizace, Úřad práce, obce apod.

V České republice tímto stylem pracuje dnes již řada organizací napříč všemi kraji, za účelem koordinovaného přístupu při realizaci zaměstnanostních programů vznikají lokální sítě zaměstnanosti, do nichž jsou zapojeni zainteresovaní aktéři na lokálním trhu práce. Někde systém prostupného zaměstnávání zahrnuje všechny stupně včetně práce na zkoušku a uplatnění v sociálním podniku, v jiných lokalitách realizují prostupnost v redukované podobě.

Více o prostupném zaměstnávání a sociálním začleňování obecně se dozvíte na www.socialni-zaclenovani.cz.

 

(zdroj: Agentura pro sociální začleňování, www.socialni-zaclenovani.cz)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.