logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Péče o duševní zdraví, z.s. má nového ředitele

Organizaci Péče o duševní zdraví, která ve východních Čechách poskytuje podporu lidem s vážným duševním onemocněním, povede od prosince 2021 nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček. Ve funkci nahradí MUDr. Petra Hejzlara, který byl ředitelem 24 let a nově se bude naplno věnovat práci psychiatra v jednom ze středisek organizace, v Centru duševního zdraví Pardubice.

 

Více infromací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.