logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Nezisková organizace Amalthea z.s. připravila Průvodce pro klienty v krizi. Jedná se o rychlého průvodce současnou krizovou situací. Naleznete v něm praktické informace, jak v současné době fungovat, dále i tipy na hry či učení s dětmi. Věříme, že Vám tento dokument v této nelehké době pomůže.

Pozvání na již XII. ročník pravidelné akce -  DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU sousedící MAS Železnohorský regionu 

V období od jarních prázdnin až do začátku května máte možnost navštívit výstavu KRASOHLEDY v Regionálním muzeu v Chrudimi. V rámci výstavy proběhne 21. března Krasohledová dílna, ve které si můžete vlastnoručně krasohled vyrobit.

Desatero problémů města Chrudim 2020 je akce, na které můžete sdělovat své připomínky, postřehy a nápady, které společně udělají z Chrudimi lepší místo pro život. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na prezentaci projektů realizovaných přes MAS Chrudimsko, z.s.

V lednu  2020 bude vyhlášena 3. výzva MAS Chrudimsko v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Výzva bude vyhlášena na:

Fiche č. 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche č. 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

K výzvě bude uskutečněn seminář pro potenciální žadatele 5.2.2020 od 9 hod v kanceláři MAS, více informací viz příložená pozvánka. 

 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.