logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
📣Výzva pro všechny místní podnikatele, producenty a poskytovatele služeb.🌾🍴🎰🛒
Naše MAS se zapojila do iniciativy Národní sítě MAS na podporu lokální ekonomiky REGIONY SOBĚ. Její součástí je vznik webu, který pomůže lokálním producentům s bezplatnou propagací jejich výrobků a služeb. Zákazníci budou mít díky němu k dispozici databázi, která zjednoduší vyhledávání lokálních producentů.
Pro lepší představu navštivte web www.regionysobe.cz
Pokud máte zájem o zapojení do tohoto jedinečného projektu celorepublikového významu neváhejte se nám ozvat na emailové adresy jana.pavlisova@maschrudimsko.cz nebo michaela.lutrova@maschrudimsko.cz.
Těšíme se na spolupráci a společné podporování naší lokální ekonomiky.

Lokální ekonomika je v současné době důležitá více než kdy dříve, proto jsme se do její podpory zapojili i my.

 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.