logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
📣📑Rádi bychom Vás pozvali k účasti na probíhající aktualizaci Strategie CLLD MAS Chrudimsko pro nadcházející programové období 2021–2027.
📝Online dotazník slouží pro sběr informací o potenciálních projektových záměrech a aktivitách v území. Výsledky budou po vyhodnocení zapracovány do Strategie MAS.
Dotazník naleznete zde: https://forms.gle/fi7PdF9Cgy5Zm5JBA
Děkujeme, že se s námi chcete zlepšovat region nás všech.👍🙂
Za případné sdílení a rozšíření do Vašeho okolí budeme rádi.

Pro členy MAS Chrudimsko je aktuálně vyhlášená výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2021.

Se svými projektky se můžete do výzvy registrovat od 1. 10. 2020 do 2. 11. 2020 (17. hod).

Podrobnější informace k podmínkám výzvy naleznete v sekci Výzvy - Výzva ,,Malý LEADER".


Týdny pro duševní zdraví je osvětová akce, která má za cíl zlepšit postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti, informovat a vyvracet mýty o duševním onemocnění.

Ve 13 městech připravilo 16 neziskových organizací bohatý kuturně–osvětový program, který se bude konat po celé září a říjen.

Slavnostní zahájení se uskuteční  11. září od 18 hodin v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana In the name of Cobain.

Všichni jste srdečně zváni.

Podrobný program naleznete na stránkách www.pdz.cz a facebookovém profilu Týdny pro duševní zdaví - východní Čechy 2020.

 

Nepřehlédněte nově vzniklý web Regionysobě.cz na podporu lokální ekonomiky. Naleznete v něm celorepublikový přehled lokálních výrobců, producentů a poskytovatelů služeb, kteří si v současné době zaslouží Vaší pozornost a podporu. Děkujeme!

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví slaví významné jubileum - čtvrtstoletí fungování terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve východních Čechách.
Oslava významného jubilea poskytování těchto služeb mimo nemocniční zařízení ve východních Čechách se uskuteční 11. září v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band.

 

MAS Chrudimsko, z.s. Vás srdečně zve na osvětovou akci pro širokou veřejnost Otevřená krajina.

Akce je zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti udržitelného rozvoje.
Hlavními tématy jsou:
• Udržitelný cestovní ruch
• Jak vnímat krajinu
• Zdravý životní styl
• Udržitelné zdroje a ekologická výchova
• Zkušenosti s cestovním ruchem v MAS Železnohorský region

Uskuteční se 25. 6. 2020 od 10:00 do 14:00 hodin v místním sociálním podniku Nové místo na adrese U Cukrovaru 882, Slatiňany.

Akce se koná v rámci Projektu spolupráce s MAS Železnohorský region. Jako jeho součást byly na území MAS Chrudimsko vybudovány 4 infopointy – odpočinková místa pro turisty a cyklisty s informacemi o regionu a stanicí pro dobíjení mobilních telefonů. Při toulkách po našem regionu je můžete navštívit v Chrudimi (v části Topol), Slatiňanech, Svídnici a Žumberku.


Pro potvrzení Vaší účasti na akci, prosíme o vyplnění formuláře níže.
https://forms.gle/J6Ebd2SXQ88s56Rp9

 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.