logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

7. výzva v rámci IROP: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (insfrastruktura)

 

MAS vyhlašuje sedmou výzvu - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Vznik nového sociálního podniku

- založením nového podnikatelského subjektu,

- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

 

Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

- rozšíření nabízených produktů a služeb,

- rozšíření prostorové kapacity podniku,

- zavedení nových technologií výroby,

- zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 

Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD): http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 ve 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.