logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

25. ročník festivalu Týdny pro duševní zdraví


Týdny pro duševní zdraví je osvětová akce, která má za cíl zlepšit postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti, informovat a vyvracet mýty o duševním onemocnění.

Ve 13 městech připravilo 16 neziskových organizací bohatý kuturně–osvětový program, který se bude konat po celé září a říjen.

Slavnostní zahájení se uskuteční  11. září od 18 hodin v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana In the name of Cobain.

Všichni jste srdečně zváni.

Podrobný program naleznete na stránkách www.pdz.cz a facebookovém profilu Týdny pro duševní zdaví - východní Čechy 2020.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.