logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

15. výzva v rámci IROP: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

MAS Chrudimsko vyhlašuje 15. výzvu - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání- Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR (výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD): https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Obecná pravidla: https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla: https://irop.mmr.cz/getmedia/13fce68f-3671-4d23-885c-3c974c4bb4df/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 29. 5. 2020 8:00 hod do 16. 9. 2020 12:00 hod.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

 

Seminář pro potenciální žadatele k výzvě č. 15 se bude konat ve středu 17. 6. 2020 ve 14:00 v kanceláři MAS (Resselovo náměstí 77, Chrudim, třetí patro). Prosíme zájemce o seminář, aby potvrdili svou účast do 16. 6. 2020. Bližší informace k semináři naleznete v pozváce umístěné v příložených souborech.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.