logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2020

Program Malý LEADER je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK), spravuje ho MAS Chrudimsko, z.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programovací období 2014 – 2020.

Žadateli mohou být členové MAS Chrudimsko, z.s.

Termín příjmu žádostí: 9. 7. 2019 - 16. 9. 2019 (17:00).

Bližší informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

Vybrané a podpořené projekty 2020

1) Obnova dětského hřiště, město Slatiňany
2) Oprava hracího prvku na dětském hřišti v ulici Čáslavská, město Chrudim
3) Doplnění návštěvnické infrastruktury, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
Více o projektech v mapové aplikaci

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.