logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva č. 2 ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021"

 

Program Malý LEADER je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK), spravuje ho MAS Chrudimsko, z.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programovací období 2014 – 2020.

Výzva č. 2 pro rok 2021 je vyhlášena z důvodu dočerpání předpokládané alokace programu.

Žadateli mohou být členové MAS Chrudimsko, z.s.

Termín příjmu žádostí do výzvy č. 2: 16. 11. 2020 - 30. 11. 2020 (17:00).

Bližší informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.