logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (23)
NE (17)
Co je MAS? (22)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Během let 2014 a 2015 se zaměřujeme především na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V dalších letech bude hlavním posláním sdružení působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programů LEADER. Po zapojení se do těchto programů bude moci MAS podporovat projekty různých subjektů, které budou v souladu s rozvojovou strategií území. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Kalendář akcí

Prostupné zaměstnávání

Smyslem prostupného zaměstnávání je umožnit nezaměstnaným lidem pozvolný přechod na trh práce. Systém může fungovat jako motivační a zásluhový a měl by být výhodný pro všechny. Uchazečům umožňuje ověřit si svoje schopnosti a dovednosti, postupně získat nebo obnovit pracovní návyky, získat příslušnou kvalifikaci a zapojit se na volný trh práce.

Znamená pro ně také komplexní řešení jejich sociální situace, neboť nástup do zaměstnání může být spojen s exekucí na mzdu, změnou životního stylu, nutností zajistit péči o děti apod. Pro zaměstnavatele znamená zapojení do systému prostupného zaměstnávání poskytnutí určité jistoty, že přijímají osvědčeného, motivovaného zaměstnance, který je připraven zvládat pracovní úkoly. Nadto se mohou obě strany v případě jakýchkoliv problémů obrátit o pomoc na organizace zapojené do systému, ať už se jedná o nestátní neziskové organizace, Úřad práce, obce apod.

V České republice tímto stylem pracuje dnes již řada organizací napříč všemi kraji, za účelem koordinovaného přístupu při realizaci zaměstnanostních programů vznikají lokální sítě zaměstnanosti, do nichž jsou zapojeni zainteresovaní aktéři na lokálním trhu práce. Někde systém prostupného zaměstnávání zahrnuje všechny stupně včetně práce na zkoušku a uplatnění v sociálním podniku, v jiných lokalitách realizují prostupnost v redukované podobě.

Více o prostupném zaměstnávání a sociálním začleňování obecně se dozvíte na www.socialni-zaclenovani.cz.

 

(zdroj: Agentura pro sociální začleňování, www.socialni-zaclenovani.cz)