logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (27)
NE (18)
Co je MAS? (32)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

Semináře pro potenciální žadatele IROP

MAS pořádá první semináře pro potenciální žadatele v rámci Integrovaného operačního programu:

Seminář k plánované výzvě MAS Chrudimsko - IROP - Rozvoj a podpora udržitelné mobility I. se bude konat v úterý 24.10.2017 v 15:00 hod.

Seminář k plánované výzvě MAS Chrudimsko - IROP - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) I. se bude konat ve středu 25.10.2017 v 15:00 hod.

Seminář k plánované výzvě MAS Chrudimsko - IROP - Zmírnění dopadů živelných pohrom I. se bude konat v pátek 27.10.2017 v 9:00 hod.

Seminář k plánované výzvě MAS Chrudimsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin I. se bude konat v úterý 31.10.2017 v 15:00 hod.

Seminář k plánované výzvě MAS Chrudimsko - IROP - Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) I. se bude konat ve středu 15.11.2017 v 15 hod.

Všechny semináře se budou konat v budově Široká 29, Chrudim (místnost bude označena). V případě zájmu předem potvrďte svoji účast na renata.havlova@maschrudimsko.cz nebo iva.rousarova@maschrudimsko.cz.