logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Seminář Kompost v zemědělské praxi

Seminář Kompost v zemědělské praxi
Ve spolupráci se SZeŠ v Čáslavi a Poděbradech a v rámci cyklu odborného vzdělávání si vás společnost  ZERA, z.s. dovoluje pozvat na odborné semináře o komplexní problematice systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování.
V blízkosti Chrudimi se semináře uskuteční:
 
27. září SZeŠ v Poděbradech, kompostárna ZS Sloveč
12. října SZeŠ v Čáslavi, kompostárna ZERS v Neškaredicích u Kutné Hory
 

kompostseminar

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí